ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปางจัดงานเลี้ยงส่งร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับนางสาวสายสวาท จินะชัย, นางสาวพรพรรณ เหงี่ยมไพศาล, ร.ต.อ.พิชัย เรือนปิงวัง เนื่องในโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง และเกษียณอายุราชการ

ศาลแขวงลำปางจัดงานเลี้ยงส่งร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับนางสาวสายสวาท จินะชัย, นางสาวพรพรรณ เหงี่ยมไพศาล, ร.ต.อ.พิชัย เรือนปิงวัง เนื่องในโอกาสโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง และเกษียณอายุราชการ
             เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 12.00 นาฬิกา นายชมเชษฐ์  จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้พิพากษาศาลแขวงลำปาง ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง จัดงานเลี้ยงส่งร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกกับนางสาวสายสวาท จินะชัย เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ ในโอกาสโยกย้ายไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดลำปาง นางสาวพรพรรณ เหงี่ยมไพศาล เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ  ในโอกาสเลื่อนตำแหน่งเป็นระดับชำนาญการพิเศษและไปรับราชการ ณ ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ  ร.ต.อ.พิชัย เรือนปิงวัง ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  


เอกสารแนบ