ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินค่าปรับผู้ประกันเพื่อเสริมงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ