ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายางเพื่อใช้ในการรับฟ้องคดีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เอกสารแนบ