ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

“ศาลแขวงลำปางร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” วันที่ 16 สิงหาคม 2560

“ศาลแขวงลำปางร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” วันที่ 16 สิงหาคม 2560
             นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง ได้ร่วมจัดกิจกรรม “ศาลแขวงลำปางร่วมใจ ปลูกดอกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ บริเวณด้านหน้าและรอบๆอาคารศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ