ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
              นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมีนายสุดใจ  อ่อนคง  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงลำปาง และนายพงษธร  เศรษฐถาวร ผู้พิพากษาศาลแขวงลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ