ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง จัดกิจกรรมร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อทูลเกล้าถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงลำปาง จัดกิจกรรมร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อทูลเกล้าถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
              นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง จัดกิจกรรมร่วมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ (ดอกไม้จันทน์) เพื่อทูลเกล้าถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ