ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง

ศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง
               นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้พิพากษา และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ชั้น 2      อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


เอกสารแนบ