ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐

ศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างของศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่มที่ ๔๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต ๑ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง        


เอกสารแนบ