ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ประกาศศาลแขวงลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล
เอกสารแนบ