ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดโครงการ รวมพลังทำดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙

ศาลแขวงลำปาง ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดโครงการ รวมพลังทำดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงลำปางร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง จัดโครงการ รวมพลังทำดีเพื่อน้อมถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ ผู้อำนวยการและข้าราชการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง บุคลากรโรงพยาบาลลำปาง และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต อันเป็นการทำความดีเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง          


เอกสารแนบ