ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์

ศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเสด็จเถลิงถวัลยขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมมหาราชจักรีวงศ์ ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง        


เอกสารแนบ