ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงลำปาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 นาฬิกา ศาลแขวงลำปาง ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุม ศาลแขวงลำปาง               โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ คณะผู้ประนีประนอม พนักงานราชการและลูกจ้างของศาลแขวงลำปางร่วมพิธี ในการนี้ได้ร่วมทำสัญลักษณ์รูปหัวใจ เพื่อแสดงออกถึงความไว้อาลัย และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน


เอกสารแนบ