ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันนครลำปาง

นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันนครลำปาง
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๕๙ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันนครลำปาง ตามนโยบายคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันมายังภาคเหนือ ณ คลังน้ำมันนครลำปาง หมู่ ๘ ถนนพหลโยธิน ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง        


เอกสารแนบ