ศาลแขวงลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890

ศาลแขวงลำปาง ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยใจอธิษฐานทำสมาธิ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลแขวงลำปาง ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยใจอธิษฐานทำสมาธิ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ได้มอบหมายให้ นายโสต สุตานันท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ทำดีด้วยใจอธิษฐานทำสมาธิ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง    


เอกสารแนบ