ศาลแขวงลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

62

              เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 นาฬิกา นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพีธีทำบุญอาคารที่ทำการศาลแขวงลำปาง ครบรอบ 61 ปี โดยได้รับเกียรติจากนายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง นางสาวนุชรัตน์ประชาชนะชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลแขวงลำปาง คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปาง เจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปางและข้าราชการตำรวจศาล เข้าร่วมพิธีในการนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งนี้ได้ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง 
อ่านข่าว