ศาลแขวงลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

6

      เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 นาฬิกา นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ทอง เขื่อนมงคล มารดาของนางธัญภา สุวรรณลิขิต ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงลำปาง โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง เข้าร่วมงานฌาปนกิจ ณ สุสานบ้านเวียงพระแก้ว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
อ่านข่าว