ศาลแขวงลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

24

        เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 นาฬิกา นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงลำปาง และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง เข้าเยี่ยมและแสดงความยินดีแก่ นางสาธนี เอกวงษา เจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง เนื่องในโอกาสได้คลอดบุตรชาย ทั้งนี้ได้มอบเงินรับขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในโอกาสนี้ ณ ตึกนวมินทร์ โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 106
ขช.57/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ขช.58/60
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.107/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.146/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.147/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.148/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.165/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.166/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.167/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.168/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.169/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.170/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.171/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.172/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.173/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.174/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.175/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.176/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.177/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.178/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.179/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.180/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.181/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.182/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.183/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.184/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.185/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.186/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.187/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.188/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.189/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.190/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.191/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.192/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.193/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.194/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.195/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.196/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.197/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.198/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.200/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.201/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.202/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.203/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.204/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.205/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.206/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.207/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.208/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.209/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.210/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.211/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.212/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.213/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.226/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.227/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.229/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.29/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.30/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.39/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.40/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.41/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.42/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.43/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.5/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.66/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.67/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.70/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.71/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.72/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7567/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7568/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7598/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7599/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7600/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7601/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7602/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7665/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7666/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7722/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7755/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7756/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7757/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7758/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7759/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7760/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7761/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7762/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7770/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7771/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7772/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7773/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.7795/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7807/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7808/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7809/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7810/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7819/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7825/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7826/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7827/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.7833/60
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ผบ.81/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ม.2/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 13.30 น.
ม.5/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
อ.346/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.