ศาลแขวงลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลแขวงลำปาง (Lampang Kweang Court) โทรศัพท์ (TEL) 054 224900, 054 322889 โทรสาร (FAX) 054 322890


ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

9

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 08.00 นาฬิกา นายชมเชษฐ์ จรัสกร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง มอบหมายให้นายพงษธร เศรษฐถาวร ผู้พิพากษาศาลแขวงลำปาง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงลำปาง ร่วมพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางจัดขึ้นเนื่องในโอกาสได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณพระราชานุสาวรีย์ฯ  เสร็จเรียบร้อย เพื่อความเป็นสิริมงคลและสะดวกในการสักการะ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์  โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
อ่านข่าว