ศาลแขวงลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลยุติธรรม Courts of Justice - Thailand

ข่าวล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

73

          เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นายเกรียงศักดิ์ ผ่องโสภณ  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงลำปาง   และนางอัญชลี ชลังสุทธิ์ สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง  ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายให้แก่ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง  ณ  ห้องประชุมศาลแขวงลำปาง ศาลแขวงลำปาง อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง

อ่านข่าว

แบบฟอร์ม

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 4
ผบ.7248/59
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1469/57
ฟังคำสั่งหรือฟังอุทธรณ์
ห้องพิจารณาที่ -
อ.1510/59
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ 2
อ.281/60
ไต่สวนมูลฟ้อง
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี


กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ

กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)

ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ